Våra produkter

Timmerkvaliteten är viktig

Alla våra timmerhus tillverkas av träd från lokala skogar. Det minimerar inte bara transporter och miljöpåverkan utan ger oss dessutom full kontroll över den kvalitet vi levererar. Alla vet att trä är ett levande material och när hela väggen består av massivt trä är det förstås av avgörande vikt att kvaliteten är rätt så att man har full kontroll över hur den färdiga stommen kommer att röra sig framöver.

Rundtimmer

Våra rundtimmerhus tillverkas av gran, som vi hämtar från ett bälte med start i norra Värmland, över Dalarna och ut mot Gävle. Det bältet är tillräckligt långt norrut för att timret ska hålla rätt kvalitet, och samtidigt tillräckligt långt söderut för att träden ska nå den grova dimension vi behöver.

Handtimmer

Våra handtimrade hus görs oftast av så kallat blocktimmer, dvs när sidorna på stocken är borttagna så att timmerväggen blir mer slät. Av bland annat den anledningen väljer man då furu, som har en större kärna och klarar att vara exponerad.

Timmerkvaliteten är viktig, speciellt med tanke på att de flesta av våra kunder vill att det hus de bygger ska kunna glädja flera generationer framöver.