Vår byggprocess

Att bygga ett nytt hus är ett drömprojekt för många och speciellt när det gäller timmerhus märker vi att våra kunder har högt ställda krav på att det ska vara gediget, hållbart och rejält. Och oftast vill kunden ha ett hus som är unikt, långt från massproducerade standardvillor. Samtidigt sätter den personliga ekonomin och fastighetsmarknaden ramar, så det får inte kosta hur mycket som helst.

De flesta av våra kunder har framför allt två högt ställda förväntningar på byggprocessen: Den ska vara rolig och den ska vara trygg. Dessa båda värden har vi tagit fasta på när vi har arbetat fram vår byggprocess.

1. En första idé

En vanlig start är att kunden är på gång att köpa en tomt och vill veta om det är möjligt att bygga ett timmerhus. Man kontaktar oss via mail eller telefon och vi svarar på de första frågorna. Vad kostar det? Hur lång tid tar det? Kan vi göra vissa moment själva? Och så vidare. Vi ger råd och skickar exempelritningar och kalkyler på andra hus vi har byggt. I det här läget är det också bra att ha en första dialog med banken så att man vet vilken budget man har att röra sig med.

2. Idén tar form

Efter att de första frågorna är ur världen och man har en någorlunda uppfattning om storlek och budget brukar skissandet börja. Antingen utgår man från en av ritningarna som vi har skickat, något man har hittat på nätet, eller en helt egen skiss på ett papper. Det mest kreativa vi har sett är ett skalenligt lego-bygge!

Utifrån skisserna kan vi ge råd och förslag och också ta fram en första grovkalkyl på vad just det huset förmodligen kommer att kosta. Här kan det vara bra att ha en uppdaterad dialog med banken.

3. Ritningar tas fram

Nästa steg är att omvandla skissen till riktiga bygglovsritningar. Till vår hjälp har vi lokala arkitekter, som både är duktiga på att rita timmerhus och där vi också har utarbetat bra gemensamma processer för att se till att huset verkligen kan byggas rent tekniskt också.

Med bygglovsritningarna framme kan vi också göra en detaljerad kalkyl, något som banken vill se för att kunna ställa ut lånelöftet. Ofta tar vi här in offerter från viktiga underentreprenörer som grävare, elektriker mm. Här kan vi också börja grovplanera bygget så att vi vet på ett ungefär när huset kan stå färdigt.

4. Bygglov och kontrakt

Med bygglovsritningarna i handen och finansieringen klar är det dags att skicka in bygglovsansökan. Förutom ritningar behövs också en kontrollansvarig, en teknisk beskrivning och en del annan formalia. Allt sådant hjälper vi till med så att bygglovsprocessen går så smidigt som möjligt. Räkna med att en bygglovsansökan tar 8-10 veckor.

I det här skedet brukar vi också skriva avtal, oftast med förbehåll om godkänt bygglov innan avtalet träder i kraft. Det vanliga är att kunden har ett huvudavtal med oss och sedan kontrakterar vi i vår tur upp underentreprenörer där det behövs. Timmerstommen avtalas till fast pris, medan resten brukar avtalas på löpande räkning. Löpande räkning innebär viss ekonomisk risk och därför har vi gemensamt veckovisa genomgångar av projektet och ekonomin för att se hur vi ligger till mot kalkylen. Fördelen med löpande räkning är att man är fri att göra ändringar under resans gång och dessutom har möjlighet att göra besparingar gentemot kalkylen genom smarta inköp.

5. Planera bygget

När bygglovet är godkänt påbörjar vi detaljplaneringen och det görs av våra projektledare som arbetar i ett verktyg med flera hundra detaljerade punkter som så småningom ska bockas av allt eftersom huset tar form.

Här gör kunden också många av de detaljerade val som behöver göras. Vilken form ska listerna ha? Vilka fönster ska vara öppningsbara? Vilken braskamin ska installeras. Och så vidare. Rumsbeskrivning kallas det i byggbranschen, även om det också omfattar utsidan, med val av färgkod på fönsterfoder och annat.

Innan vi kan sätta spaden i jorden hålls ett tekniskt samråd hos kommunen. Både vi, kunden och den kontrollansvarige är med på mötet och när allt är klart ger kommunen startbesked.

6. Bygget drar igång

Nu håller projektledaren i processen och ser till att alla lokala kontrakterade företag gör vad de ska. Schaktfirman ska gräva, byggföretaget ska gjuta en grund, rörmokaren ska lägga värmerör i plattan osv. Alla underentreprenörer rapporterar dagligen till oss via ett digitalt verktyg.

Varje vecka har vi Teams-möte med kunden för att gå igenom vad som har hänt på bygget sedan sist, hur vi ligger till kostnadsmässigt och om någon fråga har uppstått och hur kunden i så fall vill att vi ska lösa den.

På vår anläggning i Mora börjar också timringen av själva timmerstommen, så att den är redo att monteras så snart grunden är färdig. Många kunder väljer att besöka oss för att titta på stommen när den tillverkas.

7. Bygget blir färdigt

Bland de sista momenten brukar vara att lägga tätskikt på golvet. Det beror på att plattan måste brinna klart innan det kan läggas, så man får arbeta runt det momentet. Med tät- och ytskikt på plats installeras det sista och sedan är det dags för besiktning på plats och slutsamråd med kommunen, varefter kommunen ger slutbesked och kunden kan flytta in. Tänk på att ha tecknat en försäkring eftersom vår byggförsäkring nu upphör att gälla.

8. Efterarbete

En timmerstomme är gjord för att sätta sig, dvs tryckas ihop, främst av snötrycket under den första vintern. Det gör att vi ibland behöver efterjustera vissa detaljer. Ofta kan kunden klara det själv, tex vrida några varv på skruvfötter, men emellanåt behöver vi också komma ut och tex såga ur lite extra över en dörr där det har satt sig mer än beräknat.