Vi som arbetar i företaget har timrat hus professionellt i drygt 20 år. Vi gör allt från att syna ut timret i skogen, via timring och montering, till att projektleda hela husbygget.

Vi timrar både maskinellt och för hand, då båda metoderna har sina för- och nackdelar.

Sedan starten har vi vuxit rejält och börjar nu bli ett ganska stort gäng, både ute i produktionen och på kontoret.

Fortfarande är vi ensamma i Sverige med maskintimrat rundtimmer, den timringsmetod som är helt dominerande i resten av världen, med Kanada och USA i spetsen. Fördelen är bland annat lägre kostnader, nu kostar ett riktigt timmerhus inte mer än ett motsvarande hus byggt med lösvirke. Många gillar också att stockarna är traditionellt runda.

Vi har också valt att timra i så grovt timmer att man inte behöver tilläggsisolera, ens med de nya hårdare kraven på energieffektivitet. Man kan alltså ha de rustika stockarna synliga på insidan och fortfarande följa svenska byggnormer inom energihushållning.

Kvaliteten på timret är helt avgörande för att stugan ska vara tät och hålla många år efter att den har uppförts och därför använder vi bara timmer från närliggande skogar. Då vet vi vad vi bygger med och att kvaliteten är rätt. Och på så sätt har vi full kontroll över processen från träd till hus. 

Våra kunder är dels yrkesmässiga köpare, som stugbyar, uthyrare och byggföretag, men vi säljer även mycket till privatpersoner.

”Vi är både stolta och aktiva medlemmar i Föreningen Svenska Timmerhus. Det innebär bland annat att vi följer de kvalitetsnormer som föreningen har satt upp.”

2018-11-02 18.17.28