Vi som arbetar i företaget har timrat hus professionellt i snart 20 år. Med Dalatimmer introducerar vi nu maskintimrat rundtimmer, den timringsmetod som är helt dominerande i resten av världen, med Kanada och USA i spetsen. Fördelen är dels lägre kostnader, nu kostar ett riktigt timmerhus inte mer än ett motsvarande hus byggt med lösvirke. Många gillar också att stockarna är traditionellt runda. Vi har också valt att timra i så grovt timmer att man inte behöver tilläggsisolera. Man kan alltså ha de rustika stockarna synliga på insidan och fortfarande följa svenska byggnormer inom energihushållning.

Kvaliteten på timret är helt avgörande för att stugan ska vara tät och hålla många år efter att den har uppförts och därför använder vi bara timmer från närliggande skogar. Då vet vi vad vi bygger med och att kvaliteten är rätt. Och på så sätt har vi full kontroll över processen från träd till stuga. 

Våra kunder är dels yrkesmässiga köpare, som stugbyar, uthyrare och byggföretag, men vi säljer även till privatpersoner.

Hos oss kan du få hjälp att designa ditt drömhus med hjälp av våra duktiga arkitekter. De tillsammans med vår yrkeskompetens gör att du kan lita på att få ditt hus precis som du vill ha det. 

 

”Vi är både stolta och aktiva medlemmar i Föreningen Svenska Timmerhus. Det innebär bland annat att vi följer de kvalitetsnormer som föreningen har satt upp.”

2018-11-02 18.17.28