Bygg smart – grunda med markskruv. Sluta Gräv!

Sluta Gräv - markskruven som ersätter betongplinten

Efter ditt val av hus från Dalatimmer blir nästa steg att planera vilken grund din husbyggnad ska vila på.

Dalatimmer har ett samarbete med Sluta Gräv AB och kan erbjuda dig ett stabilt markfundament på markskruv.

Oavsett om du vill bygga ett Attefallshus, ett Friggebod, förråd eller en bastu kräver varje bygge en stabil grund. Att gräva ner betongplintar kan dock vara både tungt och slitsamt.

Med markskruv från Sluta Gräv slipper ni det tunga grävarbetet!

 • Enkelt och bekvämt – Sluta Gräv sätter markskruven på bara en dag och ni slipper grävarbetet.
 • Miljövänligt alternativ – markskruv släpper ut 60% mindre koldioxid jämfört med betongplint.
 • Minimal påverkan på omgivningen – inga stora grävmaskiner som förstör trädgården.
 • Tryggt val – Kvalitativt markfundament.
 • Årstiden spelar ingen roll – markskruv kan installeras året om
 • Smart och smidigt – markskruv installeras enkelt med specialmaskiner av Sluta Grävs auktoriserade installatörer

Offert

Offert skickas till dig efter att du skickat in information till Sluta Gräv om markförhållandena samt ritning för ditt byggprojekt.

När du godkänt offert kommer du via mejl få information om hur du förbereder inför markinstallationen samt vår montör kontaktar dig för att bestämma datum av markskruvsinstallation.

 • Priset avser en installation under normala markförhållande, alltså utan hinder vid installation. Exempel på hinder kan vara, men är inte begränsat till, berg eller större sten som omöjliggör markskruvsinstallation på en eller flera punkter. Eventuell merkostnad kan tillkomma för de punkter där standard markskruv inte är möjligt att installera, beroende på vilken lösning som väljs.
 • Priset avser markskruv av standardmått 1200 mm. Finns nivåskillnader större än 300 mm måste en längre skruv användas och då tillkommer en kostnad för en annan markskruvmodell. Har ni frågor angående grundläggning med markskruv är ni välkomna att ta kontakt Sluta Gräv på 010–110 34 02. Uppge att ditt byggprojekt gäller Dalatimmer.

Förbesiktning av mark

För att säkerhetsställa att markförhållanden är optimala för markskruv bör du göra en förbesiktning av mark där ditt byggprojekt ska stå. Vi hjälper dig gärna med förbesiktning *

 • Hur ser marken ut idag där huset ska stå? Har ni provat att gräva där huset ska stå?
 • Syns det berg där huset ska stå?
 • Är det stor nivåskillnad där huset ska stå?
 • Är ledning och dylikt tydligt markerade, kontakta ledningskollen.se (gratis)

För att kontrollera markförhållandena kan man sticka ner ett spett eller gräva med spade ca 50 cm ner i marken för att se om det är berg eller mycket sten. Har man tillgång till ett lite längre armeringsjärn kan man slå ner det med en hammare till cirka 1 meter på ett antal platser där man tänkt anlägga sitt projekt.

På så vis kan man bilda sig en bra uppfattning om det finns hinder i marken eller ej. Om ni stöter på berg eller stora stenblock så är markskruv inte ett
alternativ som grund.

*) Extra konsultationskostnad tillkommer utöver offert vid förbesiktning på plats av Sluta Gräv-montör.