Attefallshus är i Sverige en typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

”Attefall 30”

De nya reglerna från 1 mars 2020 gäller en utökning från 25 kvm till 30 kvm för komplementbostadshus och gör det möjligt att bygga större attefallshus utan att ansöka om bygglov. Det enda som krävs är en enklare bygganmälan. 

Reglerna för 30 kvm skiljer sig mot reglerna för 25 kvm på så vis att de endast gäller komplementbostäder, alltså hus som är fullt isolerade och ämnade att användas för boende eller uthyrning.

Vårt ”Zorn-härbre” är inspirerat av de byggnader som Anders Zorn förvärvade och som idag finns samlade på Zorns gammelgård i Mora

Källa: digitaltmuseum.org

Attefallshus "Nusnäs" 25 kvm

Kostnad stomme: från 127 000 kr exkl. moms

Attefallshus "Färnäs" 30 kvm

Kostnad stomme: från 137 000 kr exkl. moms

NYHET HOS DALATIMMER!

En nyhet hos Dalatimmer är att man nu kan välja att köpa ”Nusnäs” och ”Färnäs” som färdiga materialpaket, där allt ingår för att färdigställa en vädertät attefallsstuga. Då kommer allt material med samma transport och med hjälp av monteringsanvisningarna är det bara att sätta igång att montera. Se även våra instruktionsvideos under fliken ”Bygg själv”. 

Pris Nusnäs: 199 000 kr inkl. moms

Pris Färnäs: 264 000 kr inkl. moms

1 (2)
Innehåll – monteringsfärdigt materialpaket:

Timmerstomme
– 25 cm grantimmer, inkl. dymlar, gåtar och lindrev

Golv
Grundram i 150×150 mm + bärlina 45×145 mm
Golvbjälkar av 45×195 mm (C24)
Furugolv 25 mm
Mineralull 195 mm inkl trossbottenskiva och läkt
Infästningsdetaljer (balkskor och skruv)

Loft
Furugolv 25 mm
Golvbjälkar av 45×195 mm (C24) inkl krysskolvning
Furupanel som innertak, inkl glespanel
Infästningsdetaljer (balkskor och skruv)

Tak 
Underlagspapp YAP 2200 och ströläkt
Råspont 23 mm
Högben (takstolar) av 45×195 mm (C24)
Luftningsläkt & låsbrädor 45×45 mm
Träfiberskiva (luftspalt)
Isolerstopp 45×120
Mineralull 170 mm inkl plastfolie och tejp
Furupanel som innertak, inkl glespanel
Takfotsbrädor 22×145 inkl insektsnät
Dubbla vindskivor 22×170 mm inkl 50 trekantslist
Nockbräda 45×120 och nockventplåt

Fönster och dörrar 

5 st vitmålade tvåglasfönster enligt ritning
Isolerad ytterdörr med fönster, lås och handtag 9×20
Altandörr 9×20
Ut- och invändiga foder
Smygpaneler
Trösklar
Dropp- och fönsterbleck

Dokumentation 
Bygglovsritningar
Plintritning
Monteringsanvisningar
Underlag för teknisk beskrivning

Frakt från Mora tillkommer med en kostnad på ca 1000 kr/h 

Attefallshus "Zorn-härbre" 25 kvm

Kostnad stomme: från 112 000 kr exkl. moms

Interiör Zorn-härbre