Attefallshus är i Sverige en typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

”Attefall 30”

De nya reglerna från 1 mars 2020 gäller en utökning från 25 kvm till 30 kvm för komplementbostadshus och gör det möjligt att bygga större attefallshus utan att ansöka om bygglov. Det enda som krävs är en enklare bygganmälan. 

Reglerna för 30 kvm skiljer sig mot reglerna för 25 kvm på så vis att de endast gäller komplementbostäder, alltså hus som är fullt isolerade och ämnade att användas för boende eller uthyrning.

Vårt ”Zorn-härbre” är inspirerat av de byggnader som Anders Zorn förvärvade och som idag finns samlade på Zorns gammelgård i Mora

Källa: digitaltmuseum.org

Attefallshus "Nusnäs" 25 kvm

Attefallshus "Färnäs" 30 kvm

NYHET HOS DALATIMMER!

En nyhet hos Dalatimmer är att man nu kan välja att köpa ”Nusnäs” och ”Färnäs” som färdiga materialpaket, där allt ingår för att färdigställa en vädertät attefallsstuga. Då kommer allt material med samma transport och med hjälp av monteringsanvisningarna är det bara att sätta igång att montera. Se även våra instruktionsvideos under fliken ”Bygg själv”. 

Ring oss så får du veta mer om priser och vad som ingår i paketen! 

Attefallshus "Zorn-härbre" 25 kvm

Kostnad stomme: från 112 000 kr exkl. moms

Interiör Zorn-härbre