Attefallshus är i Sverige en typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

Vårt ”Zorn-härbre” är inspirerat av de byggnader som Anders Zorn förvärvade och som idag finns samlade på Zorns gammelgård i Mora. 

Källa: digitaltmuseum.org

Attefallshus "Zorn-härbre" 25 kvm

Kostnad stomme: från 112 000 kr exkl. moms

Interiör Zorn-härbre

Jaktstuga/gäststuga eller bastu 25 kvm

Bastu